Etiket Arama Sonuçları

Papaz Büyüsü

Papaz BüyüsüBüyü nedir? İnsanların, kişileri ve olayları doğaüstü ve sezgi güçlerini kullanarak etkilemesidir. Genel olarak büyü yapılırken karışımlar hazırlama, simgeler çizme, hayvan ya da insan kanı kullanma gibi ritüeller vardır. Büyü eskiden daha fazla rağbet görürken günümüzde etkisi azalmıştır. Birtakım dinlerde ve akımlar içerisinde hala rastlanmaktadır. Papaz büyüsü iyi veya kötü amaçlar ile yapılabilir. Genel olarak evli kadınların eşlerine eve bağlamaları için yapılan bir büyü çeşididir.Büyüyü yaptırmak ya da var olan bir büyüyü bozmak için muhakkak işinin ehli kişilerden yardım alınması gerekir. Büyü yapan kişilerden yardım almanın yanı sıra ev ortamında bu büyüden korunmak adına, Felak, Nas sureleri okunabilir. Bu dualar yolu ile kötü ruhani varlıkların etkisi azalır ve büyünün musallat olması engellenir. Papaz büyüsü bozulduktan sonra bir daha yapılamaz.Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır?Büyüler amaçlarına göre değişik şekillerde yapılır. Papaz büyüsü nasıl yapılır sorusunun cevabı ise; büyüyü yapan kişinin gerçek üstü varlıklar ile iletişimi olmalıdır. Alanında deneyimi olan medyumlar bu büyüyü iblis ve cinlerin yardımı ile yapar. Gerçek üstü varlıklar ile iletişim gece 00:00’dan sonra olmalıdır. Onların yardımı ile birlikte birtakım muskalar hazırlanır. Dikkat edilmesi gereken mutlaka işini bilen kişiler tarafından yapılmasıdır yoksa geri dönülmez ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.Büyü yapılır iken bazı cisimler gerekir. Bunlar saç kılı, tırnak ve kan gibi kişiye ait cisimlerdir. Bu cisimler mutlaka tam olarak hoca ya da medyuma teslim edilmelidir.Papaz Büyüsü Kimlere Yaptırılmalıdır?Büyü ruhani bir doğaüstü olaydır ve özel güçleri olan ve insan zihnini ele geçiren kişiler tarafından yapılır. Papaz büyüsü kimlere yaptırılmalıdır diye düşünüldüğünde, ruhani becerileri yüksek kişiler tarafından yapılır. Aksi halde büyü olabilmesi imkansızdır. Büyü yapılabilmesi özel bir kabiliyet gerektirir, büyünün bozulması da kabiliyete bağlıdır. Büyünün ne olduğu, hangi amaca hizmet ettiği ile ilgili yeteri kadar bilgi ve donanıma sahip olmanız gerekir.Mistik güçleri olmayan kişiler yıllarca uğraşı gösterse de büyü yapamaz. Büyü yapabilmek kadar büyüyü bozabilmek de önemlidir. Kötü amaçlı yapılan büyüler ile kişiler uzun süreli hastalanabilir ve kendine gelemeyebilir. Bu nedenle de büyünün takip edilmesi ve gerektiğinde hemen bozulabilmesi gerekir. Eski dönemlerde sihirbazların büyü yapabilme yeteneği olduğuna inanılıyordu. Cinlere inanan dinler büyü ve mistik güçlere rağbet olmuştur.Papaz Büyüsü ve Dikkat Edilecek DurumlarPapaz büyüsü yapılırken en çok aşık olma ve bağlanma amaçlı yapılır. Bunların dışında ayrılıktan sonra eşi ya da sevgiliyi geri getirme amaçlı da yapılmaktadır. Tam tersi durumlar için de bu büyü yapılır. Kişiyi sevdiğinden ayırma, başarısız bir hayat gibi örnekler verilebilir. Amacın ne olduğu kadar bu büyüyü yapacak kişi de işinin ehli insanlardan seçilmelidir. Kuvvetli bir büyüdür ve etkisini çok kısa zamanda gösterir.Papaz büyüsünün kötü etkisinden kurtulmak için büyü bozulabilir. Papaz büyüsü bozma duası arasında Felak ve Nas suresi vardır. İhlas, Fatiha, Necm sureleri de iblis ve cinlerin uzaklaştırılmasında etkilidir. Sure ve dualar sıklıkla okununca büyü etkisini yitirecektir. Dualar okunur ve hocaların verdiği muskalar ile papaz büyüsü kısa sürede bozulur. Büyüleri bozarken hocalardan yardım alınmalıdır. Evde yapılan büyü bozma çabaları istenmeyen kötü durumlara neden olabilir. Büyü yapılırken hocalara kişi ile ilgili doğru bilgiler verilmelidir. Böyle bir halde büyünün bozulması ya da düzeltilmesine imkan olmayabilir. Çok güçlü bir büyü olduğu için iyi niyetlerle  yapılmalıdır.